ENTEGRE POLİTİKAMIZ

ISO 9001 ve 14001 Kalite Belgeleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmek ve bu çerçevede;

  • Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmayı,
  •  Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir,dürüst planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmeyi,
  • Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini,kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmayı Taahhüt ederiz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığıile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışıetkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;

  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,
  • Geridönüşüm teknolojisi uygulamayı,
  • Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,
  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi,bu tür faaliyetlere destek vermeyi,
  • Sürekli gelişmeyi sağlamayı Taahhüt ederiz.